The Reinvention of Tomorrow

The Reinvention of Tomorrow

 

ข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับ C 220 d, C 300 e AMG Sport, E 220 d, GLC และ GLC Coupé

ข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับ C 220 d, C 300 e AMG Sport, E 220 d, GLC และ GLC Coupé

ลูกค้าเลือกรับอย่างใดอย่างหนึ่งจากข้อเสนอดังต่อไปนี้
 
• ฟรี MBSP โปรแกรมบำรุงรักษาและขยายการรับประกันคุณภาพของรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ โปรแกรม Extra Guarantee เป็นเวลา 5 ปี ‘ไม่จำกัดระยะทาง’*
 
• หรือรับดอกเบี้ย 0.99% นาน 12 - 60 เดือน เมื่อทำสัญญาเช่าซื้อ*
 
• หรือฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Mercedes-Benz Protection นานสูงสุด 5 ปี เมื่อทำสัญญามายสตาร์ หรือสัญญาเช่าทางการเงิน นาน 60 เดือน*
 
สิทธิพิเศษนี้เฉพาะลูกค้าที่รับมอบรถยนต์ และเริ่มต้นสัญญาทางการเงินกับบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2565 - 30 เมษายน 2565 ที่ผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์ อย่างเป็นทางการทั่วประเทศ

*โปรแกรมส่งเสริมการขายนี้สำหรับรถยนต์ใหม่ รุ่น C 220 d Avantgarde, C 220 d AMG Dynamic, C 300 e AMG Sport, E 220 d AMG Sport, GLC และ GLC Coupé ที่ร่วมรายการเท่านั้น ทั้งนี้ไม่รวมรถทดลองขับและรถฟลีทบางประเภท (กรุณาสอบถามรายละเอียดรถฟลีทที่ร่วมรายการที่ผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์ อย่างเป็นทางการทั่วประเทศ) โดยประกันภัยชั้นหนึ่ง Mercedes-Benz Protection นาน 5 ปี มูลค่าเริ่มต้น 319,000 บาท (คำนวณจากมูลค่ารถยนต์ รุ่น C 220 d Avantgarde ราคา 2,499,000 บาท) รับประกันภัยโดยบริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยลูกค้าต้องผ่านการพิจารณาสินเชื่อกับทางบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทฯ) เท่านั้น หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ฝ่ายพิจารณาสินเชื่อของบริษัทฯ เป็นผู้กำหนด
 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้างต้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการทั่วประเทศ

 

ข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับ A-Class

ข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับ A-Class

 ลูกค้าเลือกรับอย่างใดอย่างหนึ่งจากข้อเสนอดังต่อไปนี้
 
  •   รับดอกเบี้ย 0.99% นาน 12 - 60 เดือน เมื่อทำสัญญาเช่าซื้อ*
 
  •   หรือฟรี! ประกันภัยชั้นหนึ่ง Mercedes-Benz Protection นานสูงสุด 4 ปี เมื่อทำสัญญามายสตาร์ หรือสัญญาเช่าทางการเงิน นาน 60 เดือน*
 
 
สิทธิพิเศษนี้เฉพาะลูกค้าที่รับมอบรถยนต์ และเริ่มต้นสัญญาทางการเงินกับบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2565 - 30 เมษายน 2565 ที่ผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์ อย่างเป็นทางการทั่วประเทศ

*โปรแกรมส่งเสริมการขายนี้สำหรับรถยนต์ใหม่ รุ่น A-Class ที่ร่วมรายการเท่านั้น ทั้งนี้ไม่รวมรถทดลองขับและรถฟลีทบางประเภท (กรุณาสอบถามรายละเอียดรถฟลีทที่ร่วมรายการที่ผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์ อย่างเป็นทางการทั่วประเทศ) โดยประกันภัยชั้นหนึ่ง Mercedes-Benz Protection นาน 4 ปี มูลค่าเริ่มต้น 210,000 บาท (คำนวณจากมูลค่ารถยนต์ รุ่น A 200 Progressive ราคา 1,990,000 บาท) รับประกันภัยโดยบริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยลูกค้าต้องผ่านการพิจารณาสินเชื่อกับทางบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทฯ) เท่านั้น หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ฝ่ายพิจารณาสินเชื่อของบริษัทฯ เป็นผู้กำหนด
 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้างต้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการทั่วประเทศ

 

ข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับ Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé และ Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC

ข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับ C 200 Coupé, E 300 e, Mercedes-AMG C 43, Mercedes-AMG GLC 43 และ Mercedes-AMG GLA 35

   •   ฟรี! ประกันภัยชั้นหนึ่ง Mercedes-Benz Protection นาน 4 ปี เมื่อทำสัญญามายสตาร์ หรือสัญญาเช่าทางการเงิน*
 
สิทธิพิเศษนี้เฉพาะลูกค้าที่รับมอบรถยนต์ และเริ่มต้นสัญญามายสตาร์หรือสัญญาเช่าทางการเงินกับบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2565 – 30 เมษายน 2565 ที่ผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์ อย่างเป็นทางการทั่วประเทศ

*โปรแกรมส่งเสริมการขายนี้สำหรับรถยนต์ใหม่ รุ่น C 200 Coupé, E 300 e, Mercedes-AMG C 43, Mercedes-AMG GLC 43 และ Mercedes-AMG GLA 35 ที่ร่วมรายการเท่านั้น ทั้งนี้ไม่รวมรถทดลองขับและรถฟลีทบางประเภท (กรุณาสอบถามรายละเอียดรถฟลีทที่ร่วมรายการที่ผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์ อย่างเป็นทางการทั่วประเทศ) โดยประกันภัยชั้นหนึ่ง Mercedes-Benz Protection นาน 4 ปี มูลค่าเริ่มต้น 260,000 บาท (คำนวณจากมูลค่ารถยนต์ รุ่น Mercedes-Benz E 300 e Avantgarde ราคา 3,259,000 บาท) รับประกันภัยโดยบริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยลูกค้าต้องผ่านการพิจารณาสินเชื่อกับทางบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทฯ) เท่านั้น หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ฝ่ายพิจารณาสินเชื่อของบริษัทฯ เป็นผู้กำหนด

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้างต้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการทั่วประเทศ

 

ข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับ A-Class, GLA, GLB และ GLS

ข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับ GLA, GLB และ GLS 350 d

   •   ฟรี! ประกันภัยชั้นหนึ่ง Mercedes-Benz Protection นาน 3 ปี เมื่อทำสัญญามายสตาร์ หรือสัญญาเช่าทางการเงิน*
 
 
สิทธิพิเศษนี้เฉพาะลูกค้าที่รับมอบรถยนต์ และเริ่มต้นสัญญามายสตาร์หรือสัญญาเช่าทางการเงินกับบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2565 - 30 เมษายน 2565 ที่ผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์ อย่างเป็นทางการทั่วประเทศ
 
*โปรแกรมส่งเสริมการขายนี้สำหรับรถยนต์ใหม่ รุ่น GLA, GLB และ GLS 350 d ที่ร่วมรายการเท่านั้น ทั้งนี้ไม่รวมรถทดลองขับและรถฟลีทบางประเภท (กรุณาสอบถามรายละเอียดรถฟลีทที่ร่วมรายการที่ผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์ อย่างเป็นทางการทั่วประเทศ) โดยประกันภัยชั้นหนึ่ง Mercedes-Benz Protection นาน 3 ปี มูลค่าเริ่มต้น 170,000 บาท (คำนวณจากมูลค่ารถยนต์ รุ่น Mercedes-Benz GLA 200 Progressive ราคา 2,330,000 บาท) รับประกันภัยโดยบริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยลูกค้าต้องผ่านการพิจารณาสินเชื่อกับทางบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทฯ) เท่านั้น หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ฝ่ายพิจารณาสินเชื่อของบริษัทฯ เป็นผู้กำหนด
 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้างต้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการทั่วประเทศ

 

Free THB 5000 Fuel card

รับฟรี! บัตรเติมน้ำมันมูลค่า 5,000 จากเมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง

สิทธิพิเศษนี้เฉพาะลูกค้าที่ยื่นใบเสนอขอสินเชื่อใหม่ และเริ่มต้นสัญญาทางการเงินประเภทใดก็ได้* กับ บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทฯ) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 – 30 เมษายน 2565 ที่ผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์ อย่างเป็นทางการทั่วประเทศ

*สำหรับสัญญาประเภทเช่าซื้อ, มายสตาร์ หรือเช่าทางการเงินเท่านั้น

หมายเหตุ
• สำหรับลูกค้ารายย่อยที่ออกรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์หรือเมอร์เซเดส-เอเอ็มจีทุกรุ่น (ไม่รวมรถประเภทฟลีท รถบรรทุก และรถบัส) โดยลูกค้าที่ทำสัญญาเช่าซื้อต้องมียอดจัดไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท และสัญญามายสตาร์หรือสัญญาเช่าทางการเงินต้องมียอดจัดไม่ต่ำกว่า 1.5 ล้านบาท
• ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น จะได้รับฟรี บัตรเติมน้ำมันมูลค่า 5,000 บาทต่อสัญญา ซึ่งบริษัทฯ จะทำการจัดส่งบัตรน้ำมันให้ลูกค้าผ่านทางที่อยู่จัดส่งเอกสารที่ลูกค้าให้ไว้กับบริษัทฯ ภายใน 90 วันหลังเดือนที่ลูกค้าเริ่มต้นสัญญากับบริษัทฯ โดยลูกค้าสามารถใช้บัตรได้ที่ปั๊มน้ำมันคาลเท็กซ์ทั่วประเทศฯ
• สิทธิ์พิเศษข้างต้นไม่สามารถแลกเป็นเงินสด ส่วนลด หรือผลประโยชน์อื่นใดทั้งสิ้น และ/หรือรวมถึง ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้จำหน่ายรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ อย่างเป็นทางการ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด กรณีมีข้อโต้แย้ง การตัดสินและคำชี้ขาดของบริษัทฯ ถือเป็นข้อยุติ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ลุ้นรับทองคำจาก MBLT

ลุ้นรับทองคำหนัก 10 บาท รวม 1 รางวัล และทองคำหนัก 5 บาท รวม 5 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท จากเมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง

เมื่อจองรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ และเมอร์เซเดส-เอเอ็มจีรุ่นใดก็ได้ (ยกเว้นรถบรรทุกและรถบัสเพื่อการพาณิชย์) ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2565 – 30 เมษายน 2565 ที่ผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการทั่วประเทศ หรือที่งานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ 2565 และเริ่มต้นสัญญาทางการเงินกับบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 โดยลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ในการลุ้นรับทองคำ 96.5% หนัก 10 บาท มูลค่ารางวัลละ 314,000 บาท ทั้งหมด 1 รางวัล และทองคำหนัก 5 บาท มูลค่ารางวัลละ 157,450 บาท ทั้งหมด 5 รางวัล รวมมูลค่ารางวัลทั้งหมดมากกว่า 1 ล้านบาท

เงื่อนไข
ผู้ร่วมรายการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://luckycrm.co/mblt โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด ณ จุดประชาสัมพันธ์หรือสื่อโฆษณาออนไลน์ของบริษัทฯ โดยกรอก ชื่อ-นามสกุล(หรือชื่อบริษัทที่ทำสัญญา), เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก (หรือเลขที่หนังสือเดินทาง กรณีทำสัญญาเป็นนิติบุคคลกรอกเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี), เบอร์โทรศัพท์ และรุ่นของรถที่ทำสัญญาให้ครบถ้วน ผู้เข้าร่วมรายการจะสามารถส่งคูปองชิงโชคดิจิตัลจำนวน 1 คูปองต่อ 1 สัญญาทางการเงิน เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวทางบริษัทฯ รวบรวมชิ้นส่วนคูปองตามจำนวนสิทธิ์ทั้งหมด นำมาใส่ในกระบะที่มองเห็นได้ชัดเจนและนำมาจับสลากต่อไป
จับรางวัล ณ โรงแรม ไมด้า งามวงศ์วาน ตั้งอยู่ที่ 29/67 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จับรางวัล 1 ครั้งดังนี้
ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตหรือวันที่ 21 มีนาคม 2565 ถึง 30 เมษายน 2565
กำหนดจับรางวัลในวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น.

โดยของรางวัลดังนี้
รางวัลที่ 1 ทองคำแท่ง 96.5% รวมค่ากำเหน็จ หนัก 10 บาท จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 314,000 บาท
รางวัลที่ 2 ทองคำแท่ง 96.5% รวมค่ากำเหน็จ หนัก 5 บาท จำนวน 5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 157,450 บาท

หมายเหตุ
- ราคาทองคำแท่งรวมค่ากำเหน็จ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565
- โดยทางบริษัทฯ จะเริ่มจับสลากชิ้นส่วนรางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2 ตามลำดับ

(โดยไม่มีการจ่ายเงินสดเป็นส่วนประกอบของรางวัล)
รวม 5 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 1,000,000 บาท

1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้โดยจะต้องมีภูมิลำเนาและถิ่นที่อยู่ปัจจุบันในประเทศไทย ผู้โชดดีจะได้รับการติดต่อกลับจากทางบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่ตัวแทนของบริษัทฯ ต้องนำหลักฐานยืนยันตัวตนและยืนยันการรับของรางวัล ได้แก่
ก.) แสดงหลักฐานรหัสคูปองชิงโชคดิจิตัลที่ส่งลงทะเบียนร่วมรายการ(หน้าประวัติการส่งลงทะเบียนหรือภาพถ่ายหน้าจอโทรศัพท์เคลื่อนที่)
ข.) แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือรับรองบริษัท พร้อมนำสำเนารับรองถูกต้อง 1 ชุด ระบุชื่อตรงตามที่ลงทะเบียนไว้ในการจับรางวัล
ค.) หนังสือยืนยันการรับของรางวัล

โดยผู้โชคดีจะต้องเข้าร่วมรับรางวัลด้วยตนเอง ณ สถานที่ วัน เวลาที่คณะกรรมการกำหนด กรณีที่ผู้โชคดีไม่สามารถเดินทางมารับรางวัลด้วยตัวเอง ผู้โชคดีจะต้องทำหนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และเอกสารดังกล่าวข้างต้น ในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัทฯหรือสถานที่ที่บริษัทฯ กำหนดให้มารับของรางวัลภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดีตามลำดับการจับรางวัลในแต่ละครั้ง หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้ผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป โดยสำรองแต่ละรางวัลไว้ตามจำนวนของรางวัล
2. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิผู้เข้าร่วมที่ไม่ได้เริ่มสัญญาทางการเงินภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 ทุกกรณี คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
3. กรณีมีการยกเลิกสัญญาจะถือว่าสิทธิของผู้เข้าร่วมในกิจกรรมชิงโชคเป็นอันสิ้นสุด
4. ในกรณีที่ผู้โชคดีมีชื่อหรือนามสกุลบนเอกสารต่าง ๆ ไม่ตรงกัน ถือว่าผู้ทำสัญญาสละสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ คณะกรรมการมีดุลพินิจฝ่ายเดียวในการพิจารณายอมรับคูปองชิงโชคดิจิตัลดังกล่าว หากบุคคลที่มีชื่อในสัญญาทางการเงินสามารถพิสูจน์พร้อมแนบหลักฐานได้ว่าชื่อบนเอกสารต่าง ๆ ไม่ตรงกันเกิดจากการเปลี่ยนชื่อ หลังจากวันที่ 30 เมษายน 2565 คณะกรรมการจะเริ่มต้นตรวจสอบความสมบูรณ์ของคูปองชิงโชคทั้งหมดเทียบกับสัญญา และจะจัดเก็บคูปองทั้งหมดไว้จนถึงวันจับรางวัล
5. รุ่นของรถที่ทำสัญญาต้องตรงกันกับเอกสารการรับทราบและตกลงตามเงื่อนไขกิจกรรม, รหัสคูปองชิงโชคดิจิตัล และเอกสารสัญญาทางการเงิน
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้ผู้โชคดีที่มีหลักฐานข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด และชื่อผู้รับรางวัลต้องตรงกัน มิฉะนั้นถือเป็นโมฆะ ไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล รวมทั้งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดมอบรางวัลให้ผู้โชคดีที่บริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อได้ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการของบริษัทฯ
7. ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด และหากปรากฏว่าได้ผู้โชคดี ที่มีรายชื่อซ้ำซ้อนกันผู้โชคดีจะได้รับรางวัลใหญ่ที่สุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น คณะกรรมการดำเนินรายการจะยกเลิกรายชื่อที่ซ้ำซ้อน แล้วทำการจับชิ้นส่วนให้ได้ผู้โชคดีคนใหม่ทดแทนต่อไป
8. การเข้าร่วมรายการนี้ ถือเป็นการให้ความยินยอมของผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ หรือปรากฏตัวในงานต่างๆ หรือถ่ายโฆษณาลงสื่อต่างๆ ตามที่บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการทั่วประเทศ ได้กำหนดไว้ และให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการถ่ายภาพ เพื่อนำภาพและชื่อของผู้โชคดีไปใช้เผยแพร่เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์บนหนังสือพิมพ์ และ/หรือสื่อโฆษณาออนไลน์ และ/หรือสื่ออื่นๆ โดยภาพถ่ายผู้โชคดี ที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ
9. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป ผู้ที่ได้รับรางวัลจะเป็นผู้ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 และภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 ของราคาทองคำแท่งที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำ ณ วันที่รับของรางวัล รวมทั้งค่ากำเหน็จ (ถ้ามี)
10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรองเพื่อทดแทน ในกรณีผู้ที่ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด หรือบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลได้ หรือมีการสละสิทธิ์
11. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
12. กรรมการ พนักงาน และสมาชิกในครอบครัว (บิดา มารดา คู่สมรสตามกฎหมาย และบุตร) ของบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เดมเลอร์ คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิล (ประเทศไทย) จำกัด และผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการทั่วประเทศของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม, บริษัท อารีน่า มีเดีย จำกัด, เอเจนซี่, คณะกรรมการดำเนินงาน รวมถึงรวมทั้งบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ, ยกเลิก, เพิกถอน, หรือเรียกคืนรางวัลทั้งหมด รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย หากมีการใช้สิทธิร่วมรายการโดยทุจริต, ปลอมแปลง, ฉ้อฉล, เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้
14. บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีภายใน 15 มิถุนายน 2565 โดยจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทาง www.facebook.com/MercedesBenzThailand

คำขอใบอนุญาต เลขที่ 49/2565 ออกให้ ณ ที่ว่าการอ.เมือง จ.นนทบุรี

 

 


บทความแนะนำ

เรื่องราวรอบตัว สาระความรู้ที่เกี่ยวกับการใช้รถยนต์ รวมถึงบทความไลฟ์สไตล์ต่างๆ ที่ให้คุณสามารถอัปเดตเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้โดยไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว

Loading...